Op alle teksten en foto’s op deze website rust copyright.  

Niets mag zonder mijn schriftelijke toestemming vooraf worden gebruikt voor welk doeleind dan ook.

Contact: post@dwaalkamer.org