Wat is een dwaalkamer?

Dwaal·ka·mer (de,v(m); meervoud: dwaalkamers)

  1. Denkbeeldige deelruimte in het hoofd (de bovenkamer)
  2. Beeldspraak om ruimte aan te duiden waar men zijn gedachten ordent, in meervoud te beschouwen als een denkbeeldig gebouw of eventueel stuk natuur
  3. Natuurlijke besloten ruimte: de dwaalkamer van het geheugen.

Gedachte. Sinds ik aan de bosrand woon ben ik anders over het denken gaan denken. Ik ben begonnen met het bos als metafoor te gaan zien voor veel dingen, waaronder gedachten. Het bos als verzamelplaats, met opschietende bomen als ijkpunten in een willekeurige geschiedenis. Een groot voordeel van het bos waaraan ik woon, is dat het eindeloos doorloopt in andere bossen. Alsof je steeds een andere kamer van je denkvermogen binnen gaat. Je kunt er dagen, weken, maanden in ronddwalen en zo steeds in een ander verhaal terecht komen. Het bos als dwaalplek. Een plek die geen eenduidige plek is, maar een heleboel plekken tegelijk. Die van niemand is, maar toch de vorm aanneemt van jouw gedachten wanneer je er rondzwerft. De bomen buigen zich soms vertrouwelijk naar je toe, een andere keer hangen ze luidruchtig over het pad, één en al verrotting. Het mos dat als schijnbaar zacht bed over de bosvloer ligt uitgespreid, maar tevens thuis is voor krioelende beestjes.