Buitenwacht

Gaandeweg verloren we het brood waar
het voorjaar mee begonnen was we taalden
er eenvoudig niet meer naar

we hadden vooral behoefte aan eiwitrijke dranken
verzadiging voor de hele dag ineens geregeld

verder richtten we ons op het doorkomen
en het verzinken van de dagen in nacht

baden in zonlicht waar we niet om vroegen, daarna
het licht beschikbaar stellen aan de buitenwacht.

*

Gepubliceerd in het Liegend Konijn 2020/2